VÅR HISTORIA

STRÖMTORPET AB är resultatet av ett frö till en idé, nämligen att ta den stora staden till den lilla staden och den formar oss än idag. Allt tog sin början utifrån en projektidé från 2006 om att utveckla ett centrum för innovation och kompetensförsörjning vid kornsingen ”Medskog” precis vid porten till Hudiksvall vid E4 och riksväg 84.

Från början hette vi ROPH, ett namn som kom från de fyra delägarna Robert
Fredriksson, Owe Fredriksson, Pär Olofsson och Henrik Fredriksson via egna ägarbolag. För att arbeta vidare med idén om ett nytt Medskog förvärvades under 2011 ca 200 000 kvadratmeter mark av Hudiksvall Kommun. Idag finns där Hälsingeporten med aktörer som Jula, Max, Scania, Vianor inrymda i ca 20 000 kvadratmeter inomhusyta och 200 anställda.

ROPH fortsatte sina förvärv under 2014 och 2015 med fastigheten Köpmanberget 5:5 av Cargotec Sverige AB. 30 000 kvadratmeter förvärvades i centrala Hudiksvall och är idag bland annat det som kallas för Aktivitetsfabriken. Under sommaren 2016 förvärvade vi tillsammans med Peritas Invest AB samt H Olofsson Invest AB Mittmedias fastighetsbestånd i både Gävle och Hudiksvall. I Gävle togs det fram en ny detaljplan innehållande byggrätt om ca 18 000 kvadratmeter bruttototalarea.

Idag pågår bland annat bygget av en ny tingsrätt för Domstolsverket och en ny
detaljplan för bostäder ska tas fram. Tillsammans med Kusbo Bygg AB och Entreprenad från Gävle har vi också ett innehav i form av två markanvisningar i Hudiksvall. Här rör det sig om ca 6 000 kvadratmeter bruttototalarea ämnat för bostäder på Kattvikskajen och ca 3 000 kvadratmeter bruttototalarea i de ”Gula Magasinen”, också ämnat för bostäder. Under 2018 grundades, inom ramen för Aktivitetsfabriken, konceptet ”Fabriken Mat & Möten” för att verkligen ta till vara på den tanken om att skapa ett kluster i Hudiksvall
för företag och människor som skapar och blir starkare tillsammans. Efter en förändring i ägarstrukturen för dåvarande ROPH blev det också rimligt att byta namn och utseende. Idag heter vi STRÖMTORPET AB och har en ny kostym, men drivs av samma idé som vi byggt på ända sedan starten; att ta den stora staden till den lilla staden.

Henrik Fredriksson
VD STRÖMTORPET AB
Mobil 070 544 1126