Aktivitetsfabriken

2015 förvärdades HIABs fastighetsbestånd där man bedrev produktion av kranar i Hudiksvall. Efter det förvärvades även Köpmansberget och dåvarande ROPH (det som är STRÖMTORPET i dag) fick presentera en ide från som skulle omvandla produktionslokaler till något helt annat och nytt. HIAB skulle alltså flytta och ett gammalt skal skulle fyllas med något nytt.

Där föddes idén att dela upp bestånden i tre delar. En del med forskning och utveckling kopplat till Hudiksvalls Hydraulikkluster (HHK). Den delen finns idag, i annan regi, då HIAB kunde stanna kvar för att arbeta just med forskning och utveckling.

Den andra delen var att skapa ett produktionscenter. Där är det idag ett antal stora företag inom produktion bland andra HSP Gripen och FSP Steel Paint. Det finns också flera mindre aktörer på plats inom samma fält.
Det tredje och kanske viktigaste blev det som idag kallas Aktivitetsfabriken. Detta är i grunden en publik fastighet som vänder sig mot staden och alla som bor och verkar här. Idén bygger på vad en stad verkligen behöver; att jobba i en klustrad miljö. Här samsas allt från träning till service, konstnärligt skapande, restauranger, teknikkonsulter, kommunal verksamhet, handel och föreningsliv. Några som sitter i Aktivitetsfabriken är Bonnier News, PDL Group, Fabriken Mat & Möten, Hudiksvall Kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning och Rejlers. Tanken med Aktivitetsfabriken är att Fabriken Mat & Möten är hjärtat i verksamheten. För att verkligen ta idén om ett kluster till en ny nivå så kommer nu co-workingaktören House-Be etablera sig på 1500 m2 för att göra just klustringen till något alldeles särskilt.

Henrik Fredriksson
VD STRÖMTORPET AB
Mobil 070 544 1126